Thủy văn môi trường

23/12/2014

Khảo sát thủy văn
Khảo sát và tính toán thủy văn, thủy lực là một lĩnh vực khá quan trọng nhằm phục vụ công tác thiết kế được chính xác, phù hợp với điều kiện tự nhiên, giải quyết các bài toán về công trình và bền vững công trình, giảm thiểu các tác động đến môi trường tự nhiên và điều kiện sinh sống của cộng đồng. Vì vậy, VEC Consultant luôn quan tâm đến sự tỉ mỉ, kỹ càng và chính xác trong công việc, lắng nghe và chia sẻ với cộng đồng để từ đó đề xuất các giải pháp hợp lý nhằm xây dựng công trình bền vững, thân thiện với môi trường và cộng đồng. 

 

 

Các dịch vụ của chúng tôi:
– Khảo sát thủy văn và môi trường.
– Tính toán thủy văn và thủy lực công trình