Xin mời tham khảo file giới thiệu VECC tại đây.                              Please refer to VECC’s Brochure here.  

Đối tác chiến lược:

VEC NiponKoei QuangTay Yooshin WSP OC KEI Tedi TediSouth Sambo Cienco6 Gentisa Simec Simec

 

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CÔNG TY

ORGANIZATION CHART

 

Co-dong-VI
 

Lê Đức Anh

Phó trưởng phòng TVTK Đường

Trần Thị Mỹ Hạnh

Kế Toán trưởng

Nguyễn Ngọc Hà

Trưởng phòng Tổng hợp

Bùi Đức Giang

Phó Trưởng phòng QLKD

Ngô Văn Cung

Trưởng phòng TVTK Cầu hầm

Đào Trung Dũng

Trưởng phòng TVTK Đường

Vũ Văn Tuyến

Trưởng phòng Khảo sát ĐH-TV

VEC Consultant luôn coi xây dựng Văn hóa doanh nghiệp là xây dựng giá trị cốt lõi của doanh nghiệp tư vấn kỹ thuật. Văn hóa doanh nghiệp mà chúng tôi hướng tới không chỉ là các hoạt động trong nội bộ Công ty mà chính là các hành động nhằm hướng tới Khách hàng, đem lại giá trị, lợi ích thiết thực cho Khách hàng: tiến độ, chất lượng và sự hợp tác cao nhất với chi phí hợp lý nhất.

Chúng tôi tự tin rằng đã xây dựng được nền tảng đó bằng năng lực cốt lõi của mình:

 TỐC ĐỘ, SÁNG TẠO và HIỆU QUẢ

TỐC ĐỘ CAO

Chúng tôi luôn cung cấp dịch vụ tư vấn kỹ thuật đúng và vượt tiến độ theo kế hoạch đã cam kết với Khách hàng. Các yêu cầu của Khách hàng đều được triển khai thực hiện một cách nhanh chóng, kịp thời. Mọi ý kiến của Khách hàng luôn được lắng nghe và giải quyết trong thời gian ngắn nhất với thái độ cầu thị, tinh thần hợp tác cao của chúng tôi.

SỨC SÁNG TẠO

Sản phẩm của chúng tôi không chỉ đạt chất lượng cao mà còn luôn được đầu tư thời gian, công sức, chất xám để đưa chúng trở thành sản phẩm của sự sáng tạo nhằm thỏa mãn các nhu cầu khắt khe, chặt chẽ của Khách hàng. Sự sáng tạo của chúng tôi không chỉ dừng ở các sản phẩm mà còn là sự sáng tạo của tư duy liên tục đổi mới để cải tiến mọi mặt hoạt động của Công ty, đem lại những hứng khởi mới, hiệu quả mới cho Công ty và cho Khách hàng.

TÍNH HIỆU QUẢ

Chúng tôi không chỉ coi trọng hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp mình mà còn luôn quan tâm đến các giá trị, lợi ích của Khách hàng khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi hiểu rằng hiệu quả đầu tư của Khách hàng cho sản phẩm dịch vụ mà chúng tôi cung cấp được đánh giá bằng tiến độ công việc, chất lượng dịch vụ, cam kết bảo hành sản phẩm và giá thành hợp lý. Có như vậy thì việc đầu tư của Khách hàng mới có hiệu quả cả về thời gian và tiền bạc, lợi ích của Khách hàng mới được bảo vệ chính đáng.

VEC Consultant luôn cam kết:

  • Cung cấp các sản phẩm dịch vụ tư vấn có chất lượng cao, đúng và vượt tiến độ, thỏa mãn các nhu cầu của Khách hàng;
  • Cầu thị, lắng nghe và giải quyết các khiếu nại của khách hàng trong thời gian ngắn nhất;
  • Bảo hành đến cùng các sản phẩm của mình.