DỰ ÁN CAO TỐC TUYÊN QUANG – HÀ GIANG (GIAI ĐOẠN 1) ĐOẠN QUA TỈNH HÀ GIANG

11/01/2024

Mô tả dự án:

 Dự án cao tốc Tuyên Quang – Hà Giang (giai đoạn 1) là dự án giao thông nhóm A, nằm trong Quy hoạch mạng lưới giao thông đường bộ, giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và phân cấp cho UBND tỉnh Hà Giang phê duyệt dự án đầu tư.

   Dự án có tổng chiều dài 104,5 km, trong đó 77 km thuộc tỉnh Tuyên Quang và 27,5 km thuộc tỉnh Hà Giang; điểm đầu tại nút giao cao tốc Tuyên Quang – Phú Thọ với Quốc lộ 2D, thuộc xã Nhữ Khê, huyện Yên Sơn (Tuyên Quang); Điểm cuối tại xã Tân Quang (Bắc Quang). Trên địa phận tỉnh Hà Giang, điểm đầu nối tiếp tại cuối cầu Vĩnh Tuy thuộc địa phận thị trấn Vĩnh Tuy (Bắc Quang); điểm cuối tại Km27+480, địa phận xã Tân Quang (Bắc Quang).

 Quy mô chính:

–      Loại công trình: Công trình giao thông đường bộ cao tốc.

–      Cấp công trình: Cấp II. Dự án nhóm A.

–      Tổng chiều dài tuyến khoảng 27,480 km.

–      Vận tốc thiết kế: 100km/h. Quy mô 2 làn xe.

–      Một số đoạn qua địa hình đặc biệt khó khăn vận tốc thiết kế 80km/h.

–      Mặt đường chính tuyến: Cấp cao A1, mô đun đàn hồi yêu cầu GĐ1, Eyc≥160Mpa.

–      Xây dựng 11 công trình cầu, trong đó 9 cầu trên đường cao tốc (tuyến chính), 2 cầu trong nhánh nút giao liên thông.

–      Kết cấu phần trên: Kết cấu dầm bê tông cốt thép và bê tông cốt thép dự ứng lực.

–      Kết cấu phần dưới: Mố, trụ bằng BTCT, móng trên hệ móng cọc khoan nhồi BTCT

–      Đoạn tuyến có 1 nút giao liên thông dạng kèn trumpet là nút giao QL.279, giao giữa đường cao tốc Tuyên Quang – Hà Giang với QL.279.

 

II. CHỦ ĐẦU TƯ HOẶC ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG TỈNH HÀ GIANG

Địa chỉ:  Số 380, đường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang

III. GIÁ TRỊ DỊCH VỤ TƯ VẤN DO CÔNG TY THỰC HIỆN

Bước lập Báo cáo NCKT:                       VND 16.803.964.000

Bước lập thiết kế BVTC-DT:                 VND 30.704.613.000

IV. THỜI GIAN THỰC HIỆN

Từ tháng 05/2022 đến tháng 12/2023.