Nhân lực

Nguyễn Quang Lộc

Chủ tịch HĐQT- Giám đốc

Trần Đức Giang

Phó Giám đốc Công ty

Lưu Thanh Tùng

Phó Giám đốc - Trưởng Ban phát triển thị trường

Nguyễn Văn Việt

Phó Giám đốc Công ty

Hoàng Trọng Đức

Thường trực hội đồng chuyên gia

Trần Thị Mỹ Hạnh

Kế Toán trưởng

Nguyễn Ngọc Hà

Trưởng phòng Tổng hợp

Ngô Văn Cung

Trưởng phòng TVTK Cầu hầm

Vũ Văn Tuyến

Trưởng phòng Khảo sát ĐH-TV

Đào Trung Dũng

Trưởng phòng TVTK Đường

Dương Thị Soạn

Phó trưởng phòng Tài chính kế toán

Mai Trần Tuấn

Trưởng phòng QLKD

Lê Đức Anh

Phó trưởng phòng TVTK Đường

Bùi Tuyết Hoa

Phó trưởng phòng Khảo sát ĐH-TV

Phạm Văn Diễm

Phó trưởng phòng Khảo sát ĐH-TV

Bùi Đức Giang

Phó Trưởng phòng QLKD
Mẫu lý lịch
  • Phát triển sự nghiệp cùng VEC Consultant Song song với chiến lược phát triển kinh doanh, VECC đặc biệt chú trọng vào việc phát triển nguồn nhân lực toàn diện và bền vững. Sau 8 năm xây dựng và […]
  • Đạo đức nghề nghiệp QUY TẮC ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP CỦA HIỆP HỘI TƯ VẤN XÂY DỰNG VIỆT NAM Các thành viên (Hội viên là Công ty hoặc cá nhân) của Hiệp hội tự nguyện chấp […]
Nhân lực
  • Có một thương hiệu VEC Consultant Kinh nghiệm tạo dựng thương hiệu Công ty tư vấn đứng trong TOP10 Công ty tư vấn ngành GTVT sau 8 năm thành lập Chia sẻ của Ông Nguyễn Thế Cường – Phó […]
  • Văn hóa doanh nghiệp VEC Consultant – Chúng tôi xây dựng bản sắc văn hóa riêng, mang giá trị “One Team, One Spirit”! Không chỉ cung cấp các dịch vụ tư vấn công trình giao thông […]