Nguồn nhân lực

Trần Văn Sáng

Kỹ sư thủy văn phòng Khảo sát Địa hình - Thủy văn

Tuổi: 34 | 11 năm kinh nghiệm

Kinh nghiệm:

  • Từ 7/2010 – 2/2012: Kỹ sư thủy văn, Trung tâm thủy lợi miền núi phía bắc thuộc Viện nước, tưới tiêu và môi trường – Viện khoa học thủy lợi Việt Nam.
  • Từ 5/2012 – Nay: Kỹ sư thủy văn, phòng Khảo sát Địa hình – Thủy văn, Công ty cổ phần Tư vấn đường cao tốc Việt Nam (VECC) thuộc Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC).

Những thành tích đạt được:

  • Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2013.
  • Giấy khen của Chủ tịch HĐTV vì đã có thành tích trong công tác năm 2014.

 

Học vấn

Kỹ sư thủy văn môi trường

Dự án