Nguồn nhân lực

Vũ Văn Tuyến

Trưởng phòng Khảo sát ĐH-TV

Tuổi: 55 | 25 năm kinh nghiệm

Kinh nghiệm:
• Từ 7/1999 – 4/2008: Kỹ sư xây dựng cầu đường, Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế Đường bộ (HECO) thuộc Tổng công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải (TEDI).
• Từ 5/2008 – 2/2012: Phó Giám đốc Trung tâm Khảo sát và Kiểm định chất lượng công trình, Công ty cổ phần Tư vấn đường cao tốc Việt Nam (VECC) thuộc Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC).
• Từ 3/2012 – nay: Trưởng phòng Khảo sát Địa hình – Thủy văn, VECC.
Những thành tích đạt được:
• Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2009, 2011, và năm 2012.
• Giấy khen của Chủ tịch HĐTV vì đã lập nhiều thành tích trong quá trình 10 năm xây dựng và phát triển Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam giai đoạn 2004 – 2014.

Học vấn

Kỹ sư Xây dựng Cầu đường

Dự án