Đối tác

 

Hiện nay VEC Consultant đang có quan hệ hợp tác với nhiều đối tác trong nước và quốc tế như: TEDI, TEDI South, APECO, HAFICO, VinaMekong, Nippon Koei, Katahira & Engineers International, CHODAI, Yooshin, OC, WSP Finland, GETINSA, Viện thiết kế Quảng Tây (Trung Quốc),…

Trong đó Hợp tác quốc tế là một trong những chiến lược phát triển của VEC Consultant nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, liên danh liên kết để tham gia tư vấn các dự án, đào tạo và chuyển giao công nghệ.

VEC NiponKoei QuangTay Yooshin WSP OC KEI Tedi TediSouth Sambo Cienco6 Gentisa Simec Simec

  

Partners

Customers