Nguồn nhân lực

Đặng Xuân Hùy

Kỹ sư trắc địa phòng Khảo sát Địa hình - Thủy văn

Tuổi: 43 | 19 năm kinh nghiệm

Kinh nghiệm:

  • Từ 7/2002 – 6/2013: Kỹ sư trắc địa, Công ty cổ phần xây dựng công trình thủy thuộc Tổng công ty đường thủy.
  • Từ 7/2013 – Nay: Kỹ sư trắc địa, phòng Khảo sát Địa hình – Thủy văn, Công ty cổ phần Tư vấn đường cao tốc Việt Nam (VECC) thuộc Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC).

 

Học vấn

Kỹ sư trắc địa

Dự án