Nguồn nhân lực

Bùi Chí Thành

Thí nghiệm viên Trung tâm ĐKT, NM&KĐCLCT

Tuổi: 38 | 17 năm kinh nghiệm

Kinh nghiệm:

  • Từ 9/2004 – 3/2013: Kỹ thuật viên, Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế kiểm định và địa kỹ thuật.
  • Từ 4/2013 – Nay: Thí nghiệm viên, Trung tâm Địa kỹ thuật, nền móng và Kiểm định chất lượng công trình, Công ty cổ phần Tư vấn đường cao tốc Việt Nam (VECC) thuộc Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC).

 

Học vấn

Thí nghiệm viên

Dự án