Nguồn nhân lực

Vũ Đức Long

Kỹ sư phòng Kỹ thuật và PTDA

Tuổi: 41 | 17 năm kinh nghiệm

Kinh nghiệm:

  • Từ 2004 – 2009: Kỹ sư địa hình, Trung tâm quy hoạch và Kiểm định chất lượng công trình xây dựng Phú Thọ.
  • Từ 7/2009 – Nay: Kỹ sư địa hình, phòng Kỹ thuật và Phát triển dự án, Công ty cổ phần Tư vấn đường cao tốc Việt Nam (VECC) thuộc Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC).

Những thành tích đạt được:

  • Giấy khen của Chủ tịch HĐTV vì đã có thành tích trong công tác năm 2014.

Học vấn

Thạc sỹ kỹ thuật trắc địa/ Kỹ sư địa chính 

Dự án