Thiết kế công trình đường ô tô sân bay

23/12/2014

Với một đội ngũ chuyên gia, kỹ sư rất đông đảo có nhiều năm kinh nghiệm (02 chuyên gia trên 20 năm kinh nghiệm) trong công tác thiết kế đường ô tô-sân bay, VEC Consultant đã hoàn toàn chủ động và tự lực trong công tác thiết kế các loại công trình Đường ô tô – Sân bay, bao gồm:
– Đường bộ;
– Đường đô thị;
– Đường cao tốc;
– Thiết kế nút giao: cùng mức, khác mức, nhiều mức;
– Hạ tầng kỹ thuật đô thị;
– Thiết kế đường lăn, sân đỗ, đường cất hạ cánh của sân bay;
– Thiết kế xử lý nền đất yếu với tất cả các công nghệ hiện đại nhất hiện nay như: hút chân không, giếng cát, cọc cát đầm, cọc xi măng đất, bấc thấm, đào thay đất…