Công trình DD&CN, Thủy lợi-Thủy điện, Cảng-Đường thủy

24/12/2014

Không chỉ thiết kế các công trình giao thông, các kỹ sư của VEC Consultant cũng sẵn sàng đảm nhận nhiệm vụ thiết kế các dạng kết cấu công trình khác như:

– Kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp;

– Kết cấu công trình kè, đê, đập thủy điện – thủy lợi;

– Kết cấu công trình đường thủy, cảng sông, cảng biển;

Với nền tảng kiến thức vững chắc về cơ học kết cấu và được trang bị các phần mềm chuyên dụng đủ mạnh, các cán bộ, kỹ sư của VEC Consultant sẵn sàng đảm nhận công tác thiết kế bất cứ công trình cầu và kết cấu đặc biệt nào như đã nêu trong danh mục đăng ký kinh doanh của Công ty.