Tin tức và sự kiện

Công ty cổ phần Tư vấn đường cao tốc Việt Nam tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

    Ngày 27/4/2021 tại tại văn phòng Công ty cổ phần Tư vấn đường cao tốc Việt Nam (VEC Consultant)   (Tầng 5, Tòa CT1, Tòa C14 Bắc Hà, Phố Tố Hữu, […]

VEC Consultant tổ chức kỷ niệm ngày thành lập công ty(24/12/2007 – 24/12/2020)

   Năm 2020 trước những khó khăn chung của ngành GTVT và biến động lớn của tình hình dịch bệnh covid 19, thị trường Tư vấn cạnh tranh khốc liệt đã ảnh […]

HƯỚNG VỀ MIỀN TRUNG THƯƠNG YÊU

   Với tinh thần “Lá lành đùm lá rách” chia sẻ hướng về đồng bào miền Trung thân yêu bị ảnh hưởng bởi lũ lụt.  Vừa qua, toàn thể người lao động […]

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 VEC Consultant

Ngày 20/4/2018, tại văn phòng Công ty cổ phần Tư vấn đường cao tốc Việt Nam đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 với sự có mặt là đại diện các cổ đông, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Nguyễn Quang Lộc chủ trì đại hội.

Đại hội đồng cổ đồng thường niên năm 2018 các cổ đông đã thông qua và thống nhất các nội dung quan trọng như: Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính, chi trả cổ tức và trích lập các quỹ, việc chi quỹ Ban điều hành và quản lý Công ty năm 2017, mức phụ cấp của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018.

Cũng trong Đại hội đồng cổ đông lần này, Hội đồng quản trị đã họp và thống nhất thông qua các nội dung kế hoạch về quy mô sản xuất và mục tiêu thị trường trong giai đoạn tới.

Phát biểu tại đại hội, các cổ đông ghi nhận những cố gắng của Công ty trong thời gian qua và mong muốn, tin tưởng rằng trong thời gian tới Công ty sẽ có nhiều bước phát triển mới hơn để thúc đẩy góp phần cho sự phát triển của Công ty và mang lại lợi ích thiết thực cho các cổ đông.