Tư vấn Giám sát

04/12/2014

Lấy “Tốc độ, sáng tạo và hiệu quả” là phương châm cho mọi hành động, VEC Consultant cam kết luôn cung cấp các sản phẩm dịch vụ tư vấn có chất lượng cao, đúng tiến độ yêu cầu của khách hàng trong các lĩnh vực sau đây:

– Giám sát thi công xây dựng;

– Giám sát lắp đặt thiết bị;

– Giám sát thí nghiệm, kiểm định chất lượng công trình.