Tin tức và sự kiện

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 VEC Consultant

Ngày 20/4/2018, tại văn phòng Công ty cổ phần Tư vấn đường cao tốc Việt Nam đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 với sự có mặt […]

Bổ nhiệm Trưởng phòng Quản lý kinh doanh Công ty cổ phần Tư vấn đường cao tốc Việt Nam

Sáng ngày 29/01/2017, Công ty cổ phần Tư vấn đường cao tốc Việt Nam đã tổ chức Lễ trao quyết định bổ nhiệm Trưởng phòng Quản lý kinh doanh đối với ông […]

HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐƯỜNG CAO TỐC VIỆT NAM

Thực hiện Nghị định số 60/2013/NĐ-CP ngày 19/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết khoản 3 Điều 63 của Bộ luật Lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở […]

Đại hội cổ đông thường niên VECC năm 2015

Vào sáng ngày 10/4/2015, Công ty Cổ phần Tư vấn Đường cao tốc Việt Nam (VEC Consultant) đã tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2015. Tham dự đại hội có mặt đầy đủ đại diện các cổ đông của Công ty bao gồm Tổng Công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC), Công ty NIPPON KOEI (Nhật Bản), Viện nghiên cứu thiết kế, khảo sát và quy hoạch giao thông Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) và cổ đông khác. Chủ tịch HĐQT Nguyễn Thế Cường chủ trì Đại hội.    

Sau thời gian làm việc nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội cổ đông thường niên 2015 đã thành công tốt đẹp. Các cổ đông đã thống nhất và thông qua các vấn đề quan trọng được trình bày tại Đại hội: Báo cáo sản xuất kinh doanh 2014 và Báo cáo tài chính 2014; thông qua phương án chi trả cổ tức và trích lập các quỹ; Thống nhất thay đổi người đại diện phần vốn của Viện nghiên cứu thiết kế, khảo sát và quy hoạch giao thông Quảng Tây.

Cùng ngày, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần tư vấn đường cao tốc Việt Nam đã họp, thảo luận và thống nhất thông qua phương hướng và kế hoạch SXKD năm 2015, thông qua Quỹ lương khối quản lý và bộ phận phục vụ năm 2015; thông qua việc rà soát và sửa đổi các quy chế của