Nguồn nhân lực

Hoàng Văn Tuấn

Kỹ sư địa chất Trung tâm ĐKT, NM&KĐCLCT

Tuổi: 39 | 16 năm kinh nghiệm

Kinh nghiệm:

  • Từ 2005 – 11/2012: Kỹ sư địa chất, Công ty Tư vấn và khảo sát thiết kế xây dựng – Bộ Quốc Phòng thuộc Tổng công ty xây dựng Trường Sơn.
  • Từ 12/2012 – Nay: Kỹ sư địa chất, Trung tâm Địa kỹ thuật, nền móng và Kiểm định chất lượng công trình, Công ty cổ phần Tư vấn đường cao tốc Việt Nam (VECC) thuộc Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC).

Những thành tích đạt được:

  • Chiến sĩ thi đua cơ sở từ năm 2013 đến năm 2014.
  • Giấy khen của Chủ tịch HĐTV vì đã có thành tích trong công tác năm 2014.

 

Học vấn

Cử nhân địa chất

Dự án