Nguồn nhân lực

Lai Quốc Tiệp

Kỹ sư phòng Tư vấn thiết kế Cầu hầm

Tuổi: 35 | 10 năm kinh nghiệm

Kinh nghiệm:

• Từ 9/2011 – Nay: Kỹ sư thiết kế, phòng Tư vấn thiết kế Cầu hầm, Công ty cổ phần Tư vấn đường cao tốc Việt Nam (VECC) thuộc Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC).

Học vấn

Kỹ sư xây dựng

Dự án