Nguồn nhân lực

Phạm Văn Diễm

Phó trưởng phòng Khảo sát ĐH-TV

Tuổi: 43 | 20 năm kinh nghiệm

Kinh nghiệm:

  • Từ 2004 – 10/2009: Kỹ sư khảo sát, Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế đường bộ (HECO) thuộc Tổng công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải (TEDI).
  • Từ 12/2009 – 2/2012: Kỹ sư khảo sát, Trung tâm Khảo sát và Kiểm định chất lượng công trình, Công ty cổ phần Tư vấn đường cao tốc Việt Nam (VECC) thuộc Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC).
  • Từ 3/2012 – 11/2013: Kỹ sư khảo sát, phòng Khảo sát Địa hình – Thủy văn, VECC.
  • Từ 12/2013 – Nay: Phó Trưởng phòng Khảo sát Địa hình – Thủy văn, VECC.

Những thành tích đạt được:

  • Chiến sĩ thi đua cơ sở từ năm 2011 đến năm 2012.
  • Giấy khen của Chủ tịch HĐTV vì đã có thành tích trong công tác năm 2013 và năm 2014.

Học vấn

Kỹ sư xây dựng cầu đường

Dự án