Nguồn nhân lực

Bùi Tuyết Hoa

Phó trưởng phòng Khảo sát ĐH-TV

Tuổi: 48 | 25 năm kinh nghiệm

Kinh nghiệm:
• Từ 7/1999 – 8/2008: Kỹ sư nội nghiệp, phòng Khảo sát Công ty cổ phần tư vấn thiết kế đường bộ (HECO) thuộc Tổng công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải (TEDI).
• Từ 8/2008 – 12/2011: Kỹ sư khảo sát, Trung tâm Khảo sát và Kiểm định chất lượng công trình, Công ty cổ phần Tư vấn đường cao tốc Việt Nam (VECC) thuộc Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC).
• Từ 1/2012 – 2/2012: Tổ trưởng tổ nội nghiệp, Trung tâm Khảo sát và Kiểm định chất lượng công trình, VECC.
• Từ 3/2012 – 9/2012: Tổ trưởng tổ nội nghiệp, phòng Khảo sát địa hình thủy văn, VECC.
• Từ 10/2012 – Nay: Phó Trưởng phòng Khảo sát Địa hình – Thủy văn, VECC.
Những thành tích đạt được:
• Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2011, năm 2013 và năm 2014.

Học vấn

Kỹ sư Xây dựng Cầu đường

Dự án