Dự án nâng cấp cải tạo Quốc lộ 217

30/08/2013

Mô tả dự án:

Dự án Nâng cấp mạng lưới giao thông Tiểu vùng Mê Kông mở rộng (GMS) phía Bắc lần 2 (Quốc lộ 217) có tổng chiều dài tuyến đường là 194km, nằm trọn trong địa phận tỉnh Thanh Hóa.

Trong giai đoạn 1, Dự án Nâng cấp Quốc lộ 217 sẽ tập trung nâng cấp 88,2 km thuộc đoạn giữa và cuối tuyến Quốc lộ 217  đạt tiêu chuẩn đường cấp IV miền núi, mặt đường rộng 6,5 m, vận tốc thiết kế 40 km/giờ.

Ngoài phần chính tuyến, Dự án sẽ xây dựng thêm 3 km đoạn tránh thị trấn Cẩm Thủy (huyện Cẩm Thủy) đạt tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng với 2 làn xe tiêu chuẩn. Dự án được tài trợ một phần bởi ADB, phần còn lại sử dụng vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam.

 

Chủ đầu tư: BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN 1

Dịch vụ cung cấp:

– Tham gia khảo sát địa chất, địa hình thủy văn và Thiết kế kỹ thuật bước Thiết kế kỹ thuật;

– Cung cấp kỹ sư tư vấn giám sát bước thi công xây dựng.