Nguồn nhân lực

Kỹ sư tư vấn. Hoàng Trọng Đức

Thường trực hội đồng chuyên gia

Tuổi: 55 | 36 năm kinh nghiệm

Kinh nghiệm:
• Từ 12/1988 – 12/1996: Nhân viên khảo sát xây dựng, Xí nghiệp Tư vấn Thiết kế Đường bộ (HECO) thuộc Công ty Tư vấn Thiết kế Giao thông vận tải (TEDI).
• Từ 01/1997 – 12/2001: Kỹ sư tư vấn / Chủ nhiệm Đồ án tại các phòng: Thiết kế Đường, Thiết kế Đường 2, Nền – Mặt đường, Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Đường bộ (HECO) thuộc Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Giao thông vận tải (TEDI).
• Từ 01/2002 – 09/2003: Trưởng phòng Nền – Mặt đường, Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Đường bộ (HECO) thuộc Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Giao thông vận tải (TEDI).
• Từ 10/2003 – 03/2007: Phó Giám đốc, Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế – Kiểm định và Địa kỹ thuật (TEDI GIC) thuộc Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Giao thông vận tải (TEDI).
• Từ 04/2010 – 05/2012: Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Công ty Cổ phần Tư vấn Công nghệ Xây dựng Độc Lập (ICTC);
• Từ 01/2008 – 03/2010: Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Công nghệ thông tin, Công ty cổ phần Phát triển Đầu tư HAFICO Group.
• Từ 6/2008 – Nay: Thường trực Hội đông chuyên gia, Công ty Cổ phần Tư vấn Đường cao tốc Việt Nam (VECC) thuộc Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đường cao tốc Việt Nam (VEC).
Thành tích đạt được:
• Giải nhì Hội thi Tài năng trẻ Thủ đô 1998.
• Giải nhì cuộc thi Tài năng trẻ tin học TEDI 1999 (VSL tài trợ).
• Các giải thưởng Đồ án xuất sắc và Ý tưởng Sáng tạo TEDI hàng năm 2000 – 2006.
• Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật VIFOTEC 2003, cấp T.P Hà Nội.
• Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2014.

Học vấn

Kỹ sư xây dựng đường bộ

Dự án