Tin tức và sự kiện

HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐƯỜNG CAO TỐC VIỆT NAM

Thực hiện Nghị định số 60/2013/NĐ-CP ngày 19/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết khoản 3 Điều 63 của Bộ luật Lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở […]

Lễ kỷ niệm 10 năm thương hiệu VEC Consultant (24/12/2007 – 24/12/2017)

Ngày 24/12/2007, Công ty cổ phần Tư vấn đường cao tốc Việt Nam chính thức được thành lập với sự góp vốn của các cổ đông là những Công ty uy tín […]

Lễ kết nạp Đảng viên mới Chi bộ Công ty cổ phần Tư vấn đường cao tốc Việt Nam

Với mục tiêu thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển Đảng trong nhiệm kỳ 2015-2017, Chi bộ VEC Consutlant đã rất chú ý bồi dưỡng và giúp đỡ để những quần chúng […]

Lễ công nhận Đảng viên chính thức và kết nạp Đảng viên mới của Chi bộ VEC Consultant

Ngày 18/01/2016, Chi bộ Công ty cổ phần Tư vấn đường cao tốc Việt Nam đã tổ chức Lễ công nhận Đảng viên chính thức và kết nạp Đảng viên mới.

Tham dự buổi Lễ có đồng chí Nguyễn Văn Nhi – Phó Bí thư Đảng ủy – Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty ĐTPT đường cao tốc Việt Nam, Bí Thư Chi bộ cùng toàn thể các Đảng viên, đại diện BCH Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên.

Đồng chí Nguyễn Quang Lộc – Bí thư Chi bộ  trao Quyết định công nhận Đảng viên chính thức

cho đồng chí Đỗ Xuân Trường – Giám đốc Trung tâm ĐKT, NM & KĐCLCT

Sau phần công nhận Đảng viên chính thức, Chi bộ tổ chức Lễ kết nạp cho 2 quần chúng ưu tú đủ tiêu chuẩn đứng trong hàng ngũ của Đảng đồng chí Vũ Văn Hải – Phó phòng TVTK Cầu hầm và đồng chí Vũ Việt Hà – Kỹ sư phòng TVTK Đường.

Đồng chí Nguyễn Quang Lộc-  Bí thư Chi bộ  trao Quyết định

kết nạp Đảng viên mới cho đồng chí Vũ Việt Hà- Kỹ sư Phòng TVTK Đường…

…Và đồng chí Vũ Văn Hải – PTP TVTK Cầu hầm 

Tại buổi Lễ đồng chí Nguyễn Văn Nhi đã phát biểu chỉ đạo Chi bộ trong thời gian tới cần phát huy hơn nữa nhiệm vụ của mình trong việc phát triển Đảng viên đồng thời tiếp tục chỉ đạo mọi mặt hoạt động của Công ty thực hiện đúng khẩu hiệu năm 2016 của ngành GTVT “Chủ động, sáng tạo, quyết liệt thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng”.

Các đồng chí Đảng viên được kết nạp đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên, Bí thư Chi bộ và hứa trong thời gian tới tiếp tục nỗ lực phấn đấu học tập và rèn luyện hơn nữa để thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao, xứng danh người Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Văn Nhi – Phó Bí thư Đảng ủy Tổng Công ty

 chúc mừng Chi bộ VECC