Tin tức và sự kiện

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 VEC Consultant

Ngày 20/4/2018, tại văn phòng Công ty cổ phần Tư vấn đường cao tốc Việt Nam đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 với sự có mặt […]

Bổ nhiệm Trưởng phòng Quản lý kinh doanh Công ty cổ phần Tư vấn đường cao tốc Việt Nam

Sáng ngày 29/01/2017, Công ty cổ phần Tư vấn đường cao tốc Việt Nam đã tổ chức Lễ trao quyết định bổ nhiệm Trưởng phòng Quản lý kinh doanh đối với ông […]

HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐƯỜNG CAO TỐC VIỆT NAM

Thực hiện Nghị định số 60/2013/NĐ-CP ngày 19/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết khoản 3 Điều 63 của Bộ luật Lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở […]

Hội nghị người lao động năm 2016 Công ty cổ phần Tư vấn đường cao tốc Việt Nam

Thực hiện Nghị định số 60/2013/NĐ-CP ngày 19/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết khoản 3 Điều 63 của Bộ luật Lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc, chiều ngày 30/12/2016, Công ty cổ phần Tư vấn đường cao tốc Việt Nam đã tổ chức Hội nghị người lao động năm – đối thoại định kỳ lần 4 năm 2016.

Sau khi nghe Giám đốc Công ty trình bày báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 2016 và kế hoạch năm 2017, Chủ tịch Công đoàn đã báo cáo tổng hợp hoạt động Công đoàn trong việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ lợi ích chính đáng của người lao động trong năm 2016, phát động phong trào thi đua năm 2017. Hội nghị người lao động với đối thoại định kỳ lần 4 đã thảo luận và đưa ra nhiều kiến nghị, chia sẻ với Công ty, Công đoàn trong đó tập trung vào điều kiện, trang thiết bị, môi trường làm việc, điều chỉnh thời gian làm việc cho người lao động.

Giám đốc Công ty đọc báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2016 và kế hoạch thực hiện năm 2017

Hội nghị cũng đã lắng nghe phát biểu chỉ đạo của ông Nguyễn Thế Cường – Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam – Chủ tịch HĐQT VECC đối với Công ty trong năm 2017 cần đoàn kết lại, khắc phục khó khăn, chủ động hơn nữa trong tìm kiếm việc làm, mở rộng thị trường, tăng năng suất, hiệu quả công việc đưa Công ty phát triển bền vững.

Ông Nguyễn Thế Cường – Phó Tổng Giám đốc VEC – Chủ tịch HĐQT VECC đến tham dự và chỉ đạo Hội nghị

Giám đốc Công ty, Chủ tịch Công đoàn trao danh  hiệu “Tập thể Lao động tiên tiến” cho các đơn vị

Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty trao danh hiệu   “Tập thể Lao động xuất sắc” cho các đơn vị

và các cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở”năm 2016