Tin tức và sự kiện

Hội nghị người lao động năm 2019 và Kỷ niệm 12 năm thành lập Công ty CPTV đường cao tốc Việt Nam (24/12/2007 – 24/12/2019)

    Thực hiện Nghị định số 60/2013/NĐ-CP ngày 19/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết khoản 3 Điều 63 của Bộ luật Lao động về thực hiện quy chế dân […]

MÙA HÈ 2019 – CHUYẾN ĐI CỦA TINH THẦN ĐOÀN KẾT – VƯƠN XA

Ngày 27, 28/6/2019 toàn thể người lao động Công ty cổ phần Tư vấn đường cao tốc Việt Nam đã có kỳ nghỉ ngơi thú vị, nhiều trải nghiệm tại FLC Thanh […]

Đại hội cổ đông thường niên năm 2019

Địa điểm tổ chức tại văn phòng Công ty cổ phần Tư vấn đường cao tốc Việt Nam (VEC Consultant) -Tầng 5, Tòa CT1, Tòa C14 Bắc Hà, Phố Tố Hữu, Phường […]

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 VEC Consultant

Ngày 20/4/2018, tại văn phòng Công ty cổ phần Tư vấn đường cao tốc Việt Nam đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 với sự có mặt là đại diện các cổ đông, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Nguyễn Quang Lộc chủ trì đại hội.

Đại hội đồng cổ đồng thường niên năm 2018 các cổ đông đã thông qua và thống nhất các nội dung quan trọng như: Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính, chi trả cổ tức và trích lập các quỹ, việc chi quỹ Ban điều hành và quản lý Công ty năm 2017, mức phụ cấp của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018.

Cũng trong Đại hội đồng cổ đông lần này, Hội đồng quản trị đã họp và thống nhất thông qua các nội dung kế hoạch về quy mô sản xuất và mục tiêu thị trường trong giai đoạn tới.

Phát biểu tại đại hội, các cổ đông ghi nhận những cố gắng của Công ty trong thời gian qua và mong muốn, tin tưởng rằng trong thời gian tới Công ty sẽ có nhiều bước phát triển mới hơn để thúc đẩy góp phần cho sự phát triển của Công ty và mang lại lợi ích thiết thực cho các cổ đông.