So với phương án thiết kế được VEC trình Bộ Giao thông – Vận tải vào tháng 1/2015, tại đề xuất mới, quy mô công trình được điều chỉnh giảm về mặt cắt ngang nên đã góp phần kéo giảm tổng mức đầu tư Dự án từ 12.700 tỷ đồng xuống còn 10.671 tỷ đồng, tương đương 506,2 triệu USD. Trong số này, chi phí xây dựng là 5.615 tỷ đồng, chi phí GPMB là 545 tỷ đồng, dự phòng khối lượng là 2.320 tỷ đồng…

Trên cơ sở tổng mức đầu tư nói trên, VEC đề xuất sẽ sử dụng vốn vay OCR của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) cho Dự án, trong đó vốn ngân sách nhà nước là 31,8 triệu USD chi trả cho GPMB, RPBM, VEC tự huy động 2,3 triệu USD để thanh toán phí vay lại, vay ADB 474 triệu USD.

Theo đề xuất của nhà đầu tư, Dự án sẽ được thực hiện đầu tư từ năm 2016 đến hết năm 2019, sau đó sẽ thu phí hoàn vốn trong vòng 30 năm.

Được biết, Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Hà Nội – Lạng Sơn sẽ góp phần giải quyết nhu cầu giao thông đường bộ của các tỉnh phía Bắc và giao thương kinh tế Việt Nam – Trung Quốc, tạo đà cho quá trình phát triển của vùng kinh tế trọng điểm phía Đông Bắc Bộ. 

Hiện nay, các phân đoạn cao tốc trong tuyến đường là Hà Nội – Bắc Giang và Bắc Giang – Lạng Sơn đã được đầu tư theo hình thức BOT nên việc tiếp tục bố trí vốn cho đoạn tuyến còn lại Km 1 + 800 – Km45 +100 để có thể triển khai đồng bộ toàn tuyến đường là rất cần thiết.