Tư vấn Đào tạo & Chuyển giao công nghệ

23/12/2014

VEC Consultant luôn tiên phong trong việc nghiên cứu và ứng dụng các công nghệ mới, các tiến bộ khoa học kỹ thuật, các giải pháp phần mềm…vào lĩnh vực tư vấn dựng kết cấu hạ tầng giao thông vận tải. Công ty chúng tôi luôn sẵn lòng cung cấp các dịch vụ đào tạo và chuyển giao công nghệ trong các lĩnh vực:

– Ứng dụng các giải pháp phần mềm trợ giúp thiết kế;

– Chuyển giao công nghệ khảo sát, thiết kế, tư vấn… các công trình GTVT, công trình DD&CN;

– Tổ chức các hội thảo chuyên ngành.

Cán bộ VEC Consultant tại một hội thảo kỹ thuật ngành cầu năm 2014