Nguồn nhân lực

Trần Thị Mỹ Hạnh

Kế Toán trưởng

Tuổi: 59 | 33 năm kinh nghiệm

Kinh nghiệm:
• Từ 10/1991 – 3/1993: Nhân viên kế toán, Liên hiệp hợp tác xã mua bán Tuyên Quang.
• Từ 3/1993 – 9/1996: Cán bộ kế toán, Công ty thương nghiệp tổng hợp Tuyên Quang.
• Từ 9/1996 – 9/1997: Nhân viên thống kê, Công ty CTGT 77 Bình Thuận.
• Từ 10/1997 – 2/2004: Nhân viên thống kê kế toán, Công ty CCTGT 677.
• Từ 03/2004 – 9/2006: Nhân viên thống kê – Kế toán, Công ty XDCT số 1 thuộc Tổng công ty XDCTGT 6 (CIENCO 6).
• Từ 10/2006 – 12/2007: Nhân viên kế toán, Công ty cổ phần Tranenco.
• Từ 1/2008 – nay: Kế toán trưởng, Công ty cổ phần Tư vấn đường cao tốc Việt Nam (VECC) thuộc Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC).
Những thành tích đạt được:
• Chiến sĩ thi đua cơ sở từ năm 2009 đến năm 2014.
• Giấy khen của Chủ tịch HĐTV vì đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao năm 2013.
• Giấy khen của Chủ tịch HĐTV vì đã lập nhiều thành tích trong quá trình 10 năm xây dựng và phát triển Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam giai đoạn 2004 – 2014.

Học vấn

Cử nhân Kế toán

Dự án