CẦU MONGLA VÀ DHALESWARI (BANGLADESH)

06/06/2014

Thông tin dự án:

Cầu Dhaleswari:

Tổng chiều dài L=406.85m.

Cầu chính: Cầu đúc hẫng cân bằng, sơ đồ cầu 60.2+2@89+60.2 = 298.4m.

Cầu dẫn: Dầm I đúc sẵn, sơ đồ: [45.07+[Main bridge]+45.07]

Cầu Mongla (Dhaleswari -2):

Tổng chiều dài L=1380.98m.

Cầu chính: Cầu đúc hẫng cân bằng, , sơ đồ cầu 59.9+2@89+59.9 = 297.8m.

Cầu dẫn: Dầm I đúc sẵn, sơ đồ: [12@44.0m+[Main bridge]+12@44.0m]

Chủ đầu tư hoặc đại diện Chủ đầu tư/Tư vấn chính: SMEC Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 15, tòa nhà 319, số 63 Lê Văn Lương, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Giá trị dịch vụ tư vấn do Công ty thực hiện: 

USD 47,000

Thời gian thực hiện:                     

  • Từ tháng: 5/2014
  • Đến tháng: 6/2014

Số lượng chuyên gia chủ chốt:  04 Kỹ sư

Mô tả dịch vụ tư vấn do các kỹ sư Công ty thực hiện:

Thiết kế kỹ thuật 02 cầu.

NGƯỜI THAM GIA

DỊCH VỤ CUNG ỨNG