Nguồn nhân lực

Bùi Đức Giang

Phó Trưởng phòng QLKD

Tuổi: 39 | 16 năm kinh nghiệm

Kinh nghiệm:

Từ T6/2008 – T8/2009: Kỹ sư thi công – Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển nhà Hà Nội 22.

Từ T8/2009- T5/2010: Kỹ sư thi công – Công ty cổ phần dịch vụ đường cao tốc Việt Nam.

T1/2010 – T6/2012: Kỹ sư thiết kế/Chuyên viên kế hoạch Công ty cổ phần Tư vấn đường cao tốc Việt Nam.

T6/2012 – T6/ 2014: Phụ trách kinh doanh – Công ty cổ phần Tư vấn kỹ thuật E&R.

Từ T7/2014 đến T3/2018: Chuyên viên phòng Quản lý kinh doanh – Công ty cổ phần Tư vấn đường cao tốc Việt Nam.

T3/2018 đến nay: Phó Trưởng phòng quản lý kinh doanh – Ủy viên BCH Công đoàn Công ty cổ phần tư vấn đường cao tốc Việt Nam

Những thành tích đạt được:

Lao động xuất sắc – Chiến sỹ thi đua cơ sở năm 2011

Học vấn

Kỹ sư Xây dựng cầu đường

Dự án