Nguồn nhân lực

Mai Trần Tuấn

Trưởng phòng QLKD

Tuổi: 36 | 14 năm kinh nghiệm

Kinh nghiệm:
• Từ 11/2010 – 10/2012: Chuyên viên, phòng Kế hoạch Kỹ thuật, Công ty cổ phần Tư vấn đường cao tốc Việt Nam (VECC) thuộc Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC).
• Từ 11/2012 – 2/2014: Phó Trưởng phòng Tổng hợp, VECC.
• Từ tháng 3/2014 – Nay: Phó Trưởng phòng Quản lý kinh doanh, VECC.
Những thành tích đạt được:
• Chiến sĩ thi đua cơ sở từ năm 2012 đến năm 2014.
• Giấy khen của Chủ tịch HĐTV vì đã có thành tích trong công tác năm 2014.

Học vấn

Cử nhân Kinh tế

Dự án