Nguồn nhân lực

Vũ Tiến Công

Kỹ sư phòng Kỹ thuật và Phát triển dự án

Tuổi: 34 | 11 năm kinh nghiệm

Kinh nghiệm:

  • Từ 9/2010 – Nay: Kỹ sư cầu, phòng Kỹ thuật và Phát triển dự án, Công ty cổ phần Tư vấn đường cao tốc Việt Nam (VECC) thuộc Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC).

Những thành tích đạt được:

  • Chiến sĩ thi đua cơ sở từ năm 2012 đến năm 2013.

Học vấn

Thạc sỹ kỹ thuật/ Kỹ sư xây dựng cầu đường

Dự án