Nguồn nhân lực

Vũ Văn Hải

P. Trưởng phòng Tư vấn thiết kế Cầu hầm

Tuổi: 39 | 16 năm kinh nghiệm

Kinh nghiệm:

  • Từ 2005 – 5/2010: Kỹ sư thiết kế cầu, Công ty Tư vấn thiết kế Cầu lớn – hầm (Britec) thuộc Tổng công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải (TEDI).
  • Từ 6/2010 – 5/2015: Kỹ sư thiết kế cầu, phòng Tư vấn thiết kế Cầu hầm, Công ty cổ phần Tư vấn đường cao tốc Việt Nam (VECC) thuộc Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC).
  • Từ 6/2015 – Nay: Phó Trưởng phòng Tư vấn thiết kế Cầu hầm, VECC.

Những thành tích đạt được:

  • Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2011 và năm 2013.
  • Giấy khen của Chủ tịch HĐTV vì đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2013.

 

Học vấn

Kỹ sư xây dựng cầu đường

Dự án