Nguồn nhân lực

Dương Thị Soạn

Phó trưởng phòng Tài chính kế toán

Tuổi: 46 | 24 năm kinh nghiệm

Kinh nghiệm:
• Từ 06/2000 – 12/2006: Kế toán viên, Kế toán trưởng Công ty TNHH XD Thành Phát
• Từ 10/2007 – 01/2009: Kế toán trưởng, Công ty TNHH Công nghệ Viễn Đông.
• Từ 02/2009 – 6/2014: Kế toán viên, phòng Tài chính kế toán, Công ty cổ phần Tư vấn đường cao tốc Việt Nam (VECC) thuộc Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC).
• Từ tháng 7/2014 – Nay: Phó Trưởng phòng Tài chính kế toán, VECC.
Những thành tích đạt được:
• Chiến sĩ thi đua cơ sở từ năm 2010 đến năm 2012.
• Giấy khen của Chủ tịch HĐTV vì đã có thành tích trong công tác năm 2014.

Học vấn

Cử nhân Kế toán

Dự án