Nguồn nhân lực

Nguyễn Văn Việt

Phó Giám đốc Công ty

Tuổi: 45 | 22 năm kinh nghiệm

Kinh nghiệm:
• Từ 2002 – 2/2008: Kỹ sư đường, Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế Đường bộ (HECO) thuộc Tổng công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải (TEDI).
• Từ 3/2008 – 9/2008: Kỹ sư đường, Công ty cổ phần Tư vấn đường cao tốc Việt Nam (VECC) thuộc Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC).
• Từ 10/2008 – 01/2010: Phó Trưởng phòng Tư vấn thiết kế Đường, VECC.
• Từ 2/2010 – nay: Trưởng phòng Tư vấn thiết kế Đường, VECC.
Những thành tích đạt được:
• Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2009, 2010, 2011, 2013 và năm 2014.
• Giấy khen của Chủ tịch HĐTV vì đã lập nhiều thành tích trong quá trình 10 năm xây dựng và phát triển Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam giai đoạn 2004 – 2014.

Học vấn

Thạc sỹ kỹ thuật / Kỹ sư xây dựng cầu đường

Dự án