Nguồn nhân lực

Đỗ Xuân Trường

Giám đốc Trung tâm ĐKT, Nền Móng và KĐ CLCT

Tuổi: 41 | 20 năm kinh nghiệm

Kinh nghiệm:
• Từ 8/2001 – 3/2008: Kỹ sư địa chất công trình, Công ty Tư vấn và khảo sát thiết kế xây dựng thuộc Tổng công ty xây dựng Trường Sơn.
• Từ 4/2008 – 2/2012: Kỹ sư địa chất công trình, Trung tâm Khảo sát và Kiểm định chất lượng công trình, Công ty cổ phần Tư vấn đường cao tốc Việt Nam (VECC) thuộc Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC).
• Từ 3/2012 – 9/2012: Kỹ sư địa chất công trình, Trung tâm Địa kỹ thuật, nền móng và Kiểm định chất lượng công trình, VECC.
• Từ 10/2012 – nay: Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Địa kỹ thuật, nền móng và Kiểm định chất lượng công trình, VECC.
Những thành tích đạt được:
• Chiến sĩ thi đua cơ sở từ năm 2012 đến năm 2014.
• Giấy khen của Chủ tịch HĐTV vì đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao năm 2013.
• Giấy khen của Chủ tịch HĐTV vì đã lập nhiều thành tích trong quá trình 10 năm xây dựng và phát triển Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam giai đoạn 2004 – 2014.

Học vấn

Kỹ sư Địa chất công trình

Dự án