Nguồn nhân lực

Nguyễn Ngọc Hà

Trưởng phòng Tổng hợp

Tuổi: 39 | 18 năm kinh nghiệm

Kinh nghiệm:

Từ T1/2006 – T6/2008: Nhân viên văn phòng Ban QLDA đường cao tốc Cầu Giẽ – Ninh Bình, Thuộc Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam.

Từ T6/2008- Tháng 3/2018: Chuyên viên phòng Tổng hợp, Ủy viên BCH Công đoàn Công ty cổ phần Tư vấn đường cao tốc Việt Nam.

Từ tháng 3/2018 đến  T 7/2021: Phó Trưởng phòng Tổng hợp, Ủy viên BCH Công đoàn Công ty cổ phần Tư vấn đường cao tốc Việt Nam.

Từ T8/2021 đến nay: Chi uỷ viên Chi bộ, Trưởng phòng Tổng hợp Công ty cổ phần Tư vấn đường cao tốc Việt Nam.

Những thành tích đạt được:

Chiến sỹ thi đua cơ sở năm 2011, 2015, Giấy khen của Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty ĐTPT đường cao tốc Việt Nam năm 2013, 2015. Giấy khen Công đoàn Tổng Công ty ĐTPT đường cao tốc Việt Nam năm 2014, 2015.

Học vấn

Cử nhân quản trị kinh doanh

Dự án