Tư vấn thẩm tra

24/12/2014

Khảo sát, thiết kế, thẩm tra và giám sát thi công xây dựng là bốn lĩnh vực thế mạnh của VEC Consultant. Công ty đã thẩm tra nhiều công trình có qui mô lớn, kết cấu hiện đại như dự án cầu Việt Trì mới, dự án cầu Trà Lý, dự án cầu Bắc Hưng Hải, dự án Nút giao trung tâm quận Long Biên…Các lĩnh vực tư vấn thẩm tra:

– Thiết kế xây dựng các công trình giao thông, sân bay, dân dụng và công nghiệp;

– Báo cáo đầu tư, dự án đầu tư xây dựng;

– Tổng mức đầu tư, tổng dự toán/ dự toán công trình;

– Hồ sơ mời thầu tư vấn, xây lắp, cung cấp vật tư thiết bị;