Tư vấn Quản lý Dự án

24/12/2014

Là công ty trực thuộc VEC – một trong những Tổng Công ty đang quản lý số vốn lớn nhất ngành Giao thông vận tải hiện nay, VEC Consultant sớm nhận thấy vai trò của công tác quản lý dự án nên đã chủ động nghiên cứu, đồng thời học tập thêm kinh nghiệm từ VEC. Với kinh nghiệm và năng lực có được Công ty sẵn sàng cung cấp cho các đối tác các dịch vụ tư vấn quản lý dự án tốt nhất trong các lĩnh vực xây dựng hạ tầng giao thông vận tải.

Move to Trash

 

PROJECT MANAGEMENT SEQUENCE