Lập & Thẩm tra hồ sơ mời thầu

24/12/2014

VEC Consultant cam kết luôn cung cấp các sản phẩm dịch vụ tư vấn Lập, Thẩm tra và đánh giá hồ sơ thầu có chất lượng cao và đúng tiến độ, gồm:

– Hồ sơ mời quan tâm;

– Hồ sơ sơ tuyển;

– Hồ sơ yêu cầu;

– Hồ sơ mời thầu tư vấn;

– Hồ sơ mời thầu xây lắp;

– Hồ sơ mời thầu cung cấp và lắp đặt thiết bị;

Ngoài ra Công ty cũng cung cấp các dịch vụ xét và đánh giá hồ sơ dự thầu, chấm hồ sơ dự thầu tư vấn, xây lắp, cung cấp lắp đặt thiết bị…