Lập quy hoạch xây dựng

23/12/2014

Lấy “Tốc độ, sáng tạo và hiệu quả” là phương châm cho mọi hành động, VEC Consultant cam kết luôn cung cấp các sản phẩm dịch vụ tư vấn có chất lượng cao, đúng tiến độ yêu cầu của khách hàng trong lĩnh vực Tư vấn Lập quy hoạch xây dựng các công trình:

– Hạ tầng kỹ thuật đô thị;

– Hầm/metro và công trình ngầm;

– Đường bộ, đường bộ cao tốc;

– Sân bay;

– Cảng sông, cảng biển;

– Đường sắt, đường sắt đô thị, đường sắt tốc độ cao;

– Dân dụng và công nghiệp;