Nguồn nhân lực

Mai Anh Tuấn

Phó trưởng phòng QLKD

Tuổi: 39 | 16 năm kinh nghiệm

Kinh nghiệm:
• Từ 2002 – 2006: Kỹ sư cầu đường, Công ty TNHH Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng.
• Từ 2006 – 2007: Kỹ sư cầu đường, Công ty cổ phần xây dựng số 2 Vinaconex.
• Từ 2007 – 2010: Kỹ sư cầu đường/ Phó Giám đốc Trung tâm công trình giao thông thuộc Công ty cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng – CONINCO.
• Từ 8/2010 – 11/2013: Phó Trưởng phòng Kế hoạch Kỹ thuật, Công ty cổ phần Tư vấn đường cao tốc Việt Nam (VECC) thuộc Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC).
• Từ 12/2013 – Nay: Phó Trưởng phòng Quản lý kinh doanh, VECC.
Những thành tích đạt được:
• Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2010.
• Giấy khen của Chủ tịch HĐTV vì đã có thành tích trong công tác năm 2014.

Học vấn

Thạc sỹ Quản trị kinh doanh/ Kỹ sư Xây dựng cầu đường

Dự án