Nguồn nhân lực

Đào Trung Dũng

Trưởng phòng TVTK Đường

Tuổi: 44 | 21 năm kinh nghiệm

Kinh nghiệm:
• Từ 2000 – 11/2009: Kỹ sư đường, Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế Đường bộ (HECO) thuộc Tổng công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải (TEDI).
• Từ 12/2009 – 11/2011: Kỹ sư đường, phòng Tư vấn thiết kế Đường, Công ty cổ phần Tư vấn đường cao tốc Việt Nam (VECC) thuộc Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC).
• Từ 12/2011 – Nay: Phó Trưởng phòng Tư vấn thiết kế Đường, VECC.
Những thành tích đạt được:
• Chiến sĩ thi đua cơ sở từ năm 2009 đến năm 2010 và năm 2012.
• Giấy khen của Chủ tịch HĐTV vì đã có thành tích trong công tác năm 2014.

Học vấn

Kỹ sư Xây dựng Cầu đường

Dự án