Nguồn nhân lực

Vũ Ngọc Thái

Phó trưởng phòng TVTK Đường

Tuổi: 34 | 11 năm kinh nghiệm

Kinh nghiệm:

  • Từ 10/2009 – Nay: Chủ nhiệm hạng mục/ Kỹ sư thiết kế, phòng Tư vấn thiết kế Đường, Công ty cổ phần Tư vấn đường cao tốc Việt Nam (VECC) thuộc Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC).

Những thành tích đạt được:

  • Giấy khen của Chủ tịch HĐTV vì đã có thành tích trong công tác năm 2014.

Học vấn

Thạc sỹ kỹ thuật/ Kỹ sư xây dựng đường ô tô và sân bay

Dự án