Nguồn nhân lực

Đỗ Công Tuấn

Phó trưởng phòng TVTK Đường

Tuổi: 41 | 18 năm kinh nghiệm

Kinh nghiệm:
• Từ 6/2005 – 9/2006: Kỹ sư đường, Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng công trình 1.
• Từ 10/2006 – 9/2007: Kỹ sư đường, Ban QLDA ATGT – Ủy Ban ATGT Quốc gia.
• Từ 10/2007 – 5/2009: Kỹ sư đường, VDM Việt Nam Consulting.
• Từ 6/2009 – 11/2013: Kỹ sư đường, phòng Tư vấn thiết kế Đường, Công ty cổ phần Tư vấn đường cao tốc Việt Nam (VECC) thuộc Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC).
• Từ 12/2013 – Nay: Phó Trưởng phòng Tư vấn thiết kế Đường, VECC.
Những thành tích đạt được:
• Chiến sĩ thi đua cơ sở từ năm 2010 đến năm 2014.
• Giấy khen của Chủ tịch HĐTV vì đã có thành tích trong công tác năm 2014.

Học vấn

Thạc sỹ kỹ thuật/ Kỹ sư xây dựng cầu đường

Dự án