Nguồn nhân lực

Nguyễn Thanh Thủy

Phó trưởng phòng Kỹ thuật và Phát triển dự án

Tuổi: 53 | 22 năm kinh nghiệm

Kinh nghiệm:
• Từ 1995 – 5/2009: Kỹ sư thiết kế, Công ty thiết kế và Tư vấn xây dựng công trình hàng không (ADCC).
• Từ 6/2009 – 11/2013: Chuyên viên, phòng Kế hoạch Kỹ thuật, Công ty cổ phần Tư vấn đường cao tốc Việt Nam (VECC) thuộc Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC).
• Từ tháng 12/2013 – Nay: Phó Trưởng phòng Kỹ thuật và Phát triển dự án, VECC.
Những thành tích đạt được:
• Chiến sĩ thi đua cơ sở từ năm 2012 đến năm 2013.

Học vấn

Kỹ sư Xây dựng

Dự án