Nguồn nhân lực

Quách Việt Dương

Kỹ sư kinh tế phòng Kỹ thuật và Phát triển dự án

Tuổi: 47 | 20 năm kinh nghiệm

Kinh nghiệm:

  • Từ 2003 – 11/2008: Kỹ sư kinh tế, Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế Đường bộ (HECO) thuộc Tổng công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải (TEDI).
  • Từ 12/2008 – Nay: Kỹ sư kinh tế, phòng Kỹ thuật và Phát triển dự án, Công ty cổ phần Tư vấn đường cao tốc Việt Nam (VECC) thuộc Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC).

Những thành tích đạt được:

  • Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2012.
  • Giấy khen của Chủ tịch HĐTV vì đã lập nhiều thành tích trong quá trình 10 năm xây dựng và phát triển Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam giai đoạn 2004 – 2014.

 

Học vấn

Kỹ sư kinh tế vận tải

Dự án