Nguồn nhân lực

Vũ Tiến Thành

Kỹ sư phòng Tư vấn thiết kế Cầu hầm

Tuổi: 34 | 10 năm kinh nghiệm

Kinh nghiệm:

  • Từ 11/2009 – Nay: Kỹ sư thiết kế, phòng Tư vấn thiết kế Cầu hầm, Công ty cổ phần Tư vấn đường cao tốc Việt Nam (VECC) thuộc Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC).

Những thành tích đạt được:

  • Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2010.

Học vấn

Kỹ sư cầu đường

Dự án