Nguồn nhân lực

Vũ Thanh Hải

Phó Giám đốc Công ty

Tuổi: 47 | 24 năm kinh nghiệm

Kinh nghiệm:
• Từ 1999 – 2000: Kỹ sư phòng thí nghiệm thuộc liên danh Kumagai – KuKdong – Astaldi và kiểm tra chất lượng – Dự án xây dựng nhà máy thủy điện Hàm Thuận.
• Từ 2001 – 2008: Kỹ sư Địa chất công trình, Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế Đường bộ (HECO) thuộc Tổng công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải (TEDI).
• Từ 7/2008 – 10/2008: Chuyên viên Phòng Kế hoạch Tài chính, Công ty cổ phần Tư vấn đường cao tốc Việt Nam (VECC) thuộc Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC).
• Từ 10/2008 – 10/2009: Phó Trưởng phòng Kế hoạch Kỹ thuật, VECC.
• Từ 11/2009 – 12/2011: Giám đốc Trung tâm Khảo sát và Kiểm định chất lượng công trình, VECC.
• Từ 1/2012 – 12/2014: Trưởng phòng Kế hoạch Kỹ thuật, VECC.
• Từ 1/2014 – Nay: Trưởng phòng Quản lý kinh doanh, VECC.
Những thành tích đạt được:
• Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2009, năm 2011 đến năm 2014.
• Giấy khen của Chủ tịch HĐTV vì đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao năm 2013.
• Giấy khen của Chủ tịch HĐTV vì đã lập nhiều thành tích trong quá trình 10 năm xây dựng và phát triển Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam giai đoạn 2004 – 2014.
• Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải năm 2015 vì đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2013 – 2014.

Học vấn

Kỹ sư Địa chất Công trình

Dự án