Nguồn nhân lực

Ngô Văn Cung

Trưởng phòng TVTK Cầu hầm

Tuổi: 45 | 22 năm kinh nghiệm

Kinh nghiệm:
• Từ 2002 – 6/2008: Kỹ sư thiết kế, Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế Đường bộ (HECO) thuộc Tổng công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải (TEDI).
• Từ 7/2008 – 7/2010: Kỹ sư thiết kế, Công ty cổ phần Tư vấn đường cao tốc Việt Nam (VECC) thuộc Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC).
• Từ 8/2010 – 6/2014: Phó Trưởng phòng Tư vấn thiết kế Cầu hầm, VECC.
• Từ 7/2014 – nay: Phó Trưởng phòng phụ trách phòng Tư vấn thiết kế Cầu hầm, VECC.
Những thành tích đạt được:
• Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2010, 2011, 2012 và năm 2014.
• Giấy khen của Chủ tịch HĐTV vì đã lập nhiều thành tích trong quá trình 10 năm xây dựng và phát triển Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam giai đoạn 2004 – 2014.

Học vấn

Học vấn
Thạc sỹ kỹ thuật / Kỹ sư xây dựng cầu hầm

Dự án