Nguồn nhân lực

Nguyễn Ngọc Đức

Kỹ sư phòng Tư vấn thiết kế Cầu hầm

Tuổi: 38 | 15 năm kinh nghiệm

Kinh nghiệm:

  • Từ 2003 – 2007: Kỹ sư thiết kế, Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Việt Nam.
  • Từ 2007 – 7/2008: Kỹ sư thiết kế, Liên danh Vinci – Sumitomo Mitsui.
  • Từ 8/2008 – Nay: Kỹ sư thiết kế, phòng Tư vấn thiết kế Cầu hầm, Công ty cổ phần Tư vấn đường cao tốc Việt Nam (VECC) thuộc Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC).

Những thành tích đạt được:

  • Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2010.
  • Giấy khen của Chủ tịch HĐTV vì đã có thành tích trong công tác năm 2014.

Học vấn

Kỹ sư xây dựng cầu đường

Dự án